ಎರಡು ತಲೆಯ EDM ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ EDM ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸೋಮವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ

EDM ಯಂತ್ರ


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಏಪ್ರಿಲ್-23-2021